19 de febr. 2014

puntuació i entonació

Si fem un repàs a la bibliografia sobre puntuació, fins no fa gaires anys la majoria d’obres donaven per fet que hi ha una relació directa entre la manera de puntuar un text i l’entonació que faríem si el llegíssim en veu alta.

Això podia ser més o menys cert en èpoques passades, quan hi havia molt poca gent que sabés llegir i escriure: els textos escrits, efectivament, es llegien sovint en veu alta, i els punts i sobretot les comes devien ajudar els lectors a decidir on havien de fer pauses més o menys llargues per dotar el text del sentit adequat.

Actualment la major part dels textos escrits estan pensats per ser llegits en veu baixa. A les nostres societats, pràcticament tota la població està alfabetitzada i pot, millor o pitjor, descodificar i interpretar un escrit. La puntuació ara té una funció ben diferent: és un recurs paralingüístic propi de l’escriptura (com la negreta, la cursiva, les diferents mides de la lletra, la disposició del text en el paper o la pantalla…) que permet estructurar els textos i facilitar que els lectors els interpretin tal com vol l’autor. Un recurs, doncs, per facilitar l’èxit comunicatiu.

Vista així, la puntuació és un conjunt de pistes –els signes de puntuació– que permeten donar, com a mínim, quatre tipus d’informació:

a) Pragmàtica: la intenció comunicativa, expressada per mitjà de la modalitat oracional. Això permet distingir les oracions (els enunciats, de fet: oracions contextualitzades) asseveratives, les interrogatives, les exclamatives i, en menor mesura, les imperatives.

L’Anna ens vindrà a veure demà.
¿L’Anna ens vindrà a veure demà?
¿Quan ens vindrà a veure, l’Anna?
L’Anna ens vindrà a veure demà!
Vine a veure’ns demà, Anna! / Vine a veure’ns demà, Anna.

b) Semàntica: és el cas de l’ús de la coma que permet distingir els complements de nom (SPrep, SAdj, aposicions i oracions de relatiu) especificatius dels explicatius.

Les mares patidores sempre ens preocupem pels fills. [complement especificatiu: només les mares patidores ens preocupem sempre pels fills]
Les mares, patidores, sempre ens preocupem pels fills. [complement explicatiu: les mares som totes patidores, i ens preocupem sempre pels fills]

c) Sintàctica: la puntuació permet indicar quina és l’estructura sintàctica de cada oració i quines relacions jeràrquiques es poden establir entre les seves parts. Un exemple clar és el de les enumeracions amb comes internes, en què els diferents elements se separen per mitjà del punt i coma.

A la Col·lecció d’Art Modern del MNAC es poden veure, entre moltes altres, les obres següents: Desconsol, de Josep Llimona; Poble escalonat, de Joaquim Mir; L’edat de bronze, d’Auguste Rodin; i Galeria blanca, de Santiago Rusiñol.

d) Textual: quina és l’estructura del text sencer –llarg o curt– i quines relacions jeràrquiques es poden establir entre les seves parts. Preneu com a exemple aquest mateix text: cada punt i seguit indica on s’acaba una oració i en comença una altra, i cada punt i a part (que encara que s’escrigui igual no és el mateix que el punt i seguit) indica on s’acaba un paràgraf (una unitat de sentit parcial, dintre del text) i en comença un altre.

Però, des del punt de vista didàctic –i també teòric–, el “divorci” entre entonació i puntuació va més enllà: poques vegades hi ha una relació biunívoca entre entonació i puntuació: per exemple, entre entonació final i puntuació, entre inflexió entonativa i puntuació. Vegem-ho.

La funció pragmàtica d’indicar que volem fer una pregunta d’una manera directa (modalitat interrogativa) normalment es correspon amb una entonació final ascendent en el cas de les interrogatives totals (les que es poden respondre amb o no) no introduïdes amb que; però, en canvi, es correspon amb una entonació final descendent en el cas de les interrogatives parcials (les que pregunten per una part de l’oració) i les totals introduïdes amb que.

¿Vindràs a sopar? (/)
¿Que vindràs a sopar? (\)
¿Quan vindràs a sopar? (\)

El motiu sembla clar: en el primer cas (primer exemple), l’absència de cap marca d’interrogació fa necessari recórrer a l’entonació final per distingir la interrogativa de l’asseverativa (Vindràs a sopar). En el segon cas (segon i tercer exemple), la partícula interrogativa ja indica que estem fent una pregunta, i per tant podem conservar l’entonació “no marcada” sense perdre informació ni arriscar-nos a malentesos.

Les inflexions entonatives també són males conselleres, a l’hora de puntuar: posem per cas, el tipus d’inflexió que fem quan s’acaba una subordinada d’una certa llargada que precedeix la principal, és molt semblant a la que separa el subjecte del predicat. En el primer cas podem posar-hi una coma; en el segon cas, la coma és de les més clarament incorrectes (almenys en la nostra tradició), si no és que el subjecte és llarg o complex (si no està format per un sintagma llarg, si no conté una enumeració amb comes internes o si no és oracional, per exemple).

Si tens ganes de llegir el diari(,) serà millor que el portis tu.
La veïna del tercer primera ens porta el diari cada dia. [subjecte senzill, sense coma que el separi del predicat]
El tipus d’inflexió que fem quan s’acaba una subordinada d’una certa llargada que precedeix la principal, és molt semblant a la que separa el subjecte del predicat. [subjecte llarg]
  L’Anna, el Pau, el Joan i la Pilar(,) llegeixen el diari cada dia. [subjecte complex: format per una enumeració amb comes internes]
Qui vulgui llegir el diari(,) se l’haurà de portar. [subjecte complex: format per una subordinada]

En definitiva, a l’hora de puntuar, d’ensenyar a puntuar o de corregir la puntuació d’un text d’altri, més val no tenir en compte entonacions hipotètiques i centrar-se en els factors pragmàtics, semàntics, sintàctics i textuals que hem vist més amunt.

Notes

1. En els llibres de text i a les gramàtiques, la distinció entre complements de nom explicatius i especificatius s’acostuma a trobar en el capítol o apartat dedicat a les oracions de relatiu. Però, com es pot veure més amunt, és pertinent per distingir qualsevol mena de complement de nom, ja sigui un SPrep, un SAdj, una aposició o, efectivament, una oració de relatiu.

2. La Cambridge Grammar of the English Language, de Rodney Huddleston i Geoffrey K. Pullum, té un capítol molt interessant dedicat a la puntuació. És l’única de les grans gramàtiques que s’han publicat en els últims anys que hi dedica un capítol, i bona part del que shi diu és aplicable o adaptable al català.

3. Amb Xavier Fargas, he publicat dos articles sobre puntuació:
Les puntuacions possibles” (sobre les intervencions dels assessors lingüístics en la puntuació dels textos, al núm. 11 de la revista Llengua i Ús) i “¿Podem ensenyar a puntuar? Alguns criteris bàsics” (sobre l’ensenyament de la puntuació, al núm. 20 de la revista Articles. Revista de Didàctica de la Llengua i de la Literatura).

4. Fa un temps vaig fer un petit estudi sobre els errors de puntuació més freqüents en els estudiants universitaris (a partir del buidatge d’un corpus), que es pot descarregar (gratuïtament des dels ordinadors de les biblioteques universitàries subscrites) aquí: “La puntuación de los escritos académicos de los estudiantes universitarios”..

6 comentaris:

 1. Només dos petits comentaris, Neus: com que, com dius molt bé, la puntuació és "un recurs paralingüístic propi de l’escriptura (com la negreta, la cursiva, les diferents mides de la lletra, la disposició del text en el paper o la pantalla…) que permet estructurar els textos i facilitar que els lectors els interpretin tal com vol l’autor", l'exemple (els títols han d'anar en cursiva, com els poses tu, però els que comentem no la podem fer servir, ai las) "A la Col·lecció d’Art Modern del MNAC es poden veure, entre moltes altres, les obres següents: Desconsol, de Josep Llimona; Poble escalonat, de Joaquim Mir; L’edat de bronze, d’Auguste Rodin; i Galeria blanca, de Santiago Rusiñol", amb punts i coma en lloc de comes a la frontera dels diferents elements de la llista, atès que aquesta frontera ja la fa visible la cursiva, podríem pensar que el punt i coma és excessiu, i que amb la coma ja faríem --fóra més clar un exemple en què no intervinguessin altres elements paralingüístics --(aquí és la cursiva)--. El segon comentari (que acaba en pregunta): a l'exemple "L’Anna, el Pau, el Joan i la Pilar, llegeixen el diari cada dia" entenc la coma abans del verb (pels motius que expliques), però intuïtivament jo no la posaria mai, i em repugna d'allò més; és clar, en aquest cas, que la coma hi ha d'anar? Jo diria que és optativa, i que per tant hauria d'anar entre parèntesis.

  ResponElimina
 2. En el segon comentari tens tota la raó, Josep. Aquesta coma la posaré entre parèntesis ara mateix (a mi m'interessava indicar que, per molt que pugui no agradar, com a tu, és una coma ben possible). Pel que fa al segon comentari, el fragment admet una puntuació més senzilla (només amb coma en lloc del punt i coma, sense l'altra coma), encara que no s'indiqui que el complement amb el nom de l'autor és explicatiu; però si es vol marcar això, es pot puntuar el fragment tal com ho he fet jo.

  ResponElimina
 3. Els signes capgirats com el '¿' no existeixen. Ni aquí ni a la Xina popular.
  A tot arreu són desconeguts.
  No serveixen de res.
  Al Rosselló, a l'Alguer, a Gibraltar i a Portugal no n'han vist mai cap.

  Només hi ha un idioma que en té, el mateix de la lletra ñ.
  Per a ells és un signe identitari, igual que els toros.
  Per nosaltres, veure un signe invertit és un menyspreu.
  Igual que veure una lletra ñ o un toro de l'osborne.

  ResponElimina
 4. Aquest comentari que fas "veure un signe invertit és un menyspreu."
  no hi estic d´acord cada signe pot tenir la sexualitat que vulgui
  No el menyspreis per ser invertit

  ResponElimina
 5. Reflexió útil per a l'ensenyament secundari, ja n'havíem parlat. Altra cosa fóra que, anys enrere, aprenguéssim simultàniament a revisar els nostres textos, llegir-los en veu alta (en certa manera, entonar-los) i puntuar-los (o revisar-ne també la puntuació). Però, és clar, s'acceptaven moltes convencions que no s'acabaven d'entendre i, evidentment, no es resolia tota la casuística pragmàtica, sintàctica, etc., que tu aportes. I els anys no han passat en va, oi?

  Eduard

  ResponElimina
 6. Exacte! D'això es tracta, Eduard, d'anar avançant a poc a poc!

  ResponElimina