1 d’abr. 2015

el nivell D, el nivell C2 i el grau o la llicenciatura en Filologia Catalana

[Apunt actualitzat amb els retocs ortogràfics de la OIEC (només dos dóna  dona).]


Dies enrere em va arribar per més d’una banda una pregunta que em va sorprendre: “¿el grau de Filologia Catalana equival al nivell D de català?”. I després, parlant amb un grup d’estudiants, vaig confirmar que no ho acabaven de tenir clar. Segurament, perquè a les universitats no els informem bé, o no prou bé. De manera que he pensat que potser seria útil explicar unes quantes coses relacionades amb la pregunta inicial.

1. El que fins fa uns anys es coneixia com a “nivell D”, certificat de coneixements superiors de català, ara és el nivell C2, de nivell superior de català. Aquest canvi de nom està relacionat amb el fet que actualment la certificació de coneixements de català s’inscriu en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), del Consell d’Europa, que unifica els criteris per acreditar el coneixement de les llengües europees en un sistema de titulacions equivalents. És a dir: el C2 (o el C1, o el B2, o el B1...) de català certifica el mateix nivell i el mateix tipus de coneixements i habilitats lingüístiques que el C2 d’anglès, basc, castellà, italià, neerlandès, alemany...

2. Des del 2014, les proves de la Generalitat de Catalunya per acreditar el nivell C2 estan adaptades al MECR. Això ha comportat canvis profunds en el format de la prova. Podeu trobar els objectius, la descripció, materials per preparar la prova, un model i altres menes d’informació sobre la prova actual aquí. Veureu que certifica un nivell elevat de coneixement instrumental de la llengua, apte per a situacions de comunicació complexes, però també que no inclou coneixements de lingüística, com és normal. I evidentment, tampoc inclou coneixements de literatura. És el nostre “Proficiency”, per entendre’ns.

3. Com els altres certificats, el C2 es pot convalidar per mitjà d’altres titulacions. La llista completa (aneu a la pàgina 10) la trobareu en aquesta llista oficial.

4. Si heu anat a la pàgina 10 de la llista anterior, ja deveu haver vist que LA PRIMERA titulació que permet convalidar el nivell C2 (i per tant tots els nivells inferiors, entre altres el C1, lantic nivell C) és la llicenciatura o grau en Filologia Catalana.

5. Això no vol dir de cap manera que la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana simplement equivalgui al nivell C2 de català; vol dir que la certificació d’aquest nivell de llengua està convalidada. La llicenciatura o el grau en Filologia Catalana és molt més que el nivell C2 de català: inclou, com és ben sabut, coneixements de lingüística i literatura catalanes que van molt més enllà del coneixement instrumental de la llengua que acredita el C2. I els 240 crèdits d'un grau corresponen a 2400 hores de classe presencial.

6. Posats a comparar i fer números, cal tenir en compte, per exemple, que el nivell C1, l'immediatament anterior al C2, es pot obtenir començant de zero fent cursos d'unes 100 hores durant quatre anys, i que també se'ls reconeix a tots els estudiants que aproven l'ESO a Catalunya.

7. I d'altra banda, els cursos de preparació per al C2 tenen una durada variable segons el lloc d'impartició, i solen ser, com a màxim, d'unes 100 hores.

8. A les Illes Balears i al País Valencià, per a l’acreditació de coneixements de català també s’ha adoptat el MECR, com es pot veure aquí.

9. Si no coneixeu Llengua catalana, el lloc web de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, us recomano que hi entreu i que hi navegueu una mica: hi trobareu informació molt variada sobre la llengua, i segur que hi haurà més d’una cosa que us interessarà.

10. Fa uns quants anys vaig col·laborar en un estudi que analitzava diferents eines d’avaluació de l’expressió oral en català, i ho vaig fer comparant l’àrea corresponent de la prova de l’antic nivell C i la de l’actual C1. La comparació dona una certa idea del canvi de plantejament que comporta la incorporació al MECR. Trobareu el text, descarregable, i el context del treball, aquí.

11. Una altra cosa són els punts que dona en unes oposicions tenir lantic nivell D o l'actual C2. Això, si ho tinc ben entès, no ho convaliden tenint el grau o la llicenciatura en Filologia Catalana —i no sé per què no..