18 d’ag. 2014

seguim amb la negra...

Com a l’apunt anterior, les formes per esmenar que trobareu aquí sota tenen a veure amb un tema que va sortir fa uns dies en aquest blog, a propòsit dels falsos amics (nota 1): la qualitat de la traducció al català d'algunes novel·les negres escrites originàriament en anglès o en altres llengües germàniques.

Aquí sota teniu uns quants fragments més extrets de les anotacions que he fet en diverses novel·les policíaques que he llegit fa poc. A diferència d’altres entrades (vegeu les remissions de més avall), en què buscava formes que tenien a veure amb temes del blog, aquí hi ha una miqueta de tot: a vegades hi tenen a veure i a vegades, no. Hi ha fenòmens que em fan pensar que la versió catalana és el resultat d’una traducció automàtica editada; d’altres, que en lloc de l’original en anglès o suec se n’ha traduït la versió castellana en el cas de l’anglès, o l’anglesa i/o la castellana en el cas del suec.


1. Aquell desordre havia calat fons dins seu.


2. Probablement tinguis raó.


3. Això no solament suposava un problema menys, sinó que també volia dir que els dubtes que havia albergat sobre la capacitat de K desapareixien.


4a. K va demanar al xofer que conduís fins al número 60.
4b. Quan va arribar a la platja de M va baixar conduint fins a l’aparcament.
4c. Va conduir de tornada cap a Y.
4d. –Aleshores, per què conduïa en aquella direcció?


5. Però potser encara tingui el rebut.


6. Els seus pensaments eren indefinits i difosos.


7. S’hauria d’haver quedat per registrar la maleta de K.


8. No s’havia qüestionat mai la vida que duia.


9. –Què va fer?
    –El divendres va anar al banc.

1. Aquell desordre havia calat fondo dins seu.
(Ultracorrecció que trobareu explicada aquí (cas 2).)

2. Probablement tens raó.

3. Això no solament suposava un problema menys, sinó que també volia dir que els dubtes que havia tingut sobre la capacitat de K desapareixien.
(Ve de albergar dudas, ¿oi?)

4a. K. va demanar al xofer que anés / el portés fins al número 60.
4b. Quan va arribar a la platja de M va baixar conduint fins a l’aparcament.
4c. Va tornar cap a Y.
4d. –Aleshores, per què anava en aquella direcció?
(Tots els exemples de (4) tradueixen el verb drive de l’anglès (o potser l’equivalent en suec). En aquesta llengua normalment es fa servir el verb de moviment que inclou el mitjà o la manera de fer aquest moviment: walk, drive, fly… En català, i diria que en general en les llengües romàniques, això no ho fem: el verb de moviment expressa direcció (anar, venir, tornar, pujar, baixar…), i només si és pertinent i no es dedueix del context, incorporem un element que expressi el mitjà de transport o la manera de moure’s. Vegeu l’exemple 8 d’aquesta entrada, on trobareu un fenomen semblant.)

5. Però potser encara el rebut.

6. Els seus pensaments eren indefinits i difusos.
(Un altre cas d’ultracorrecció: evitem l’adjectiu difusos, que expressa el que volem dir aquí, per semblança amb el castellà i el substituïm per una altra forma similar i que creiem que és la correcta.)

7. S’(hi) hauria d’haver quedat per escorcollar la maleta de K.
(Amb pronom o sense, segons el context. Ho explico aquí.)

8. No s’havia qüestionat mai la vida que feia.

9. –Què va fer?
    –El Divendres va anar al banc.
(Aquí no hi ha ultracorrecció, tot i que en els noms dels dies de la setmana de vegades n’hi trobem. Ho explico aquí (cas 4).)
(Foto: àlbum familiar.)