12 de febr. 2015

"Es busca filòleg", per Bernat Puigtobella

Avui la revista Núvol publica un reportatge de Bernat Puigtobella amb un títol ben elocuent: Es busca filòleg. Em limito a enviar-vos-hi per mitjà d'un enllaç, però deixeu-me felicitar l'autor pel text i pel bon humor amb què l'encapçala. I deixeu-me també afegir-hi una altra cosa: sovint constato ahir mateix, per exemple, a la IX Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, parlant amb un dels participants que els estudiants que volen fer una carrera "de lletres" topen amb la incomprensió dels pares, que els empenyen a fer estudis "de ciències", que deuen considerar més seriosos o que els permetran guanyar-se millor les garrofes. També tenim, doncs, un problema cultural que haurem de mirar d'anar resolent entre tots.